Generelle ordensregler for udendørs marked i
sommersæsonen 2020

Vi håber, alle vil hjælpe os med at gøre det til et godt marked.
På forhånd tak for indsatsen, og tak for et godt samarbejde!

1. Booking af stadeplads kan ske på tlf. onsdag til fredag mellem kl. 19 og 21,
eller på bagagerumsmarked.dk. Betaling skal ske kontant på markedsdagen.
Booking er personligt bindende, og pladsen kan ikke overdrages til tredjemand.
Beløbet vil blive opkrævet uanset om man møder op eller ej.

2. Prisen for leje af en stadeplads (p-plads ca. 2,4 m) er kr. 225 i Silkeborg,
i alle øvrige byer er prisen kr. 100. Der ydes ikke rabat ved booking af flere pladser.
Ved sæsonbooking ydes 10% rabat, såfremt hele beløbet betales inden sæsonstart.

3. Evt. afbestilling af stadeplads skal ske senest 14 dage før markedsdagen.
Ved tilbagebetaling af indbetalt stadeleje, modregnes et gebyr på kr. 100.
Sæsonpladser kan som hovedregel ikke afbestilles.

4. Stadelejer har tidligst adgang til pladsen 2 timer før markedet åbner for publikum.
Arrangør tildeler pladserne, specifikke ønsker kan ikke nødvendigvis opfyldes.
Er fremmøde ikke sket senest ½ time før åbning, tilfalder pladsen en anden.
Indbetalt stadeleje refunderes ikke ved for sent fremmøde.

5. For at sikre frie adgangsveje, SKAL alle salgsvarer, borde, kasser mv. holdes
indenfor parkeringspladsens areal.

6. Nedpakning må først påbegyndes, når markedet er lukket for publikum.
Ved forudgående aftale med arrangør kan pladsen forlades tidligere.

7. Stadelejer sørger selv for oprydning. Affald må ikke efterlades på pladsen.
Stadepladsen skal være ryddet senest 1 time efter lukning af markedet.

8. Der må ikke sælges fødevarer, drikkevarer, slik o.lign. uden forudgående
aftale med arrangør.

9. Bortvisning fra pladsen kan finde sted ved manglende overholdelse af
ordensreglementet.