Generelle ordensregler for udendørs marked i sommersæsonen 2020

Vi håber, alle vil hjælpe os med at skabe en god markedsstemning med glade kræmmere og publikum. På forhånd tak for et godt samarbejde!

  1. Booking af stadeplads kan ske på tlf. 50551395, eller på bagagerumsmarked.dk. Betaling sker på markedsdagen kontant eller mobilepay.
  2. Booking er personligt bindende, og pladsen kan ikke overdrages til tredjemand. Beløbet vil blive opkrævet, uanset om man møder op eller ej.
  3. Prisen for leje af en stadeplads (p-plads ca. 2,4 m) samt evt. mængderabat fremgår af bookingskemaet for de respektive byer.
  4. Evt. afbestilling af stadeplads skal ske senest 14 dage før markedsdagen. Sæsonpladser kan som hovedregel ikke afbestilles.
  5. Stadelejer har tidligst adgang til pladsen 2 timer før markedet åbner for publikum. Arrangør tildeler pladserne, specifikke ønsker kan ikke nødvendigvis opfyldes. Er fremmøde ikke sket senest ½ time før åbning, tilfalder pladsen en anden.
  6. For at sikre frie adgangsveje, SKAL alle salgsvarer, borde, kasser mv. holdes indenfor parkeringspladsens areal.
  7. Nedpakning må først påbegyndes, når markedet er lukket for publikum. Ved forudgående aftale med arrangør kan pladsen forlades tidligere.
  8. Stadelejer sørger selv for oprydning. Affald må ikke efterlades på pladsen. Stadepladsen skal være ryddet senest 1 time efter lukning af markedet.
  9. Der må ikke sælges fødevarer, drikkevarer, slik o.lign. uden forudgående aftale med arrangør.
  10. Bortvisning fra pladsen kan finde sted ved manglende overholdelse af ordensreglementet.